Kontaktná osoba

Milan Turkovič
mobil: + 421 0907 740 442, +421 905 591 411
email: turek.sk@gmail.com

Prevádzka

Adresa: Hurbanova 8
915 01, Nové Mesto nad Váhom
Fax: + 421 32 771 3152

Adresa

Turkovič Milan - Autodoprava-Turek
Malinovského 9/1228
915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO : 32777515, DIČ SK1020301579

Bankové spojenie

Číslo účtu: 41732873/0900
Slovenská sporiteľňa Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK1209000000000041732873, Swift: GIBASKBX

RAALTRANS CODE : 5XL
TIMOCOM : 134353
Turkovič Milan - Autodoprava-Turek
2010 © AutodopravaTUREK.sk   
Created by ITconsulting
Dobry anjel